Jerzy Stępień

stepień
Prawda - 2
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0