Joachim Brudziński

joachim
Prawda - 10
Fałsz - 3
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 1