Joanna Lichocka

Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0