Joanna Lichocka

408px-jkruk_20130201_joanna_lichocka_busko_img_7983ps
Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0