Joanna Mucha

Prawda - 2
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1