Joanna Scheuring-Wielgus

pobrane
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

fot. Adrian Grycuk