Joanna Schmidt

Prawda - 5
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1

Kandydatka do Sejmu RP z okręgu poznańskiego