Joanna Senyszyn

jsenyszyn
Prawda - 13
Fałsz - 1
Manipulacja - 8
Nieweryfikowalne - 3