Joanna Senyszyn

Prawda - 14
Fałsz - 1
Manipulacja - 8
Nieweryfikowalne - 3