Józef Sobolewski

Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0