Justyna Samolińska

samolinska
Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0