Kacper Płażyński

Prawda - 5
Fałsz - 3
Manipulacja - 5
Nieweryfikowalne - 0