Katarzyna Lubnauer

img_4424
Prawda - 20
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0