Katarzyna Lubnauer

Katarzyna_Lubnauer_Sejm_2015
Prawda - 13
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0