Katarzyna Lubnauer

Prawda - 23
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0