Katarzyna Lubnauer

Katarzyna_Lubnauer_Sejm_2015
Prawda - 18
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0