Katarzyna Obara-Kowalska

Prawda - 3
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1