Kazimierz Fałowski

Prawda - 5
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0