Kazimierz Michał Ujazdowski

6e2a6829-d847-46b8-bdee-233377c46106
Prawda - 2
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0