Kazimierz Michał Ujazdowski

Prawda - 2
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0