Kinga Gajewska

kinga_gajewska_sejm_2015
Prawda - 3
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0