Konrad Berkowicz

Prawda - 8
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0