Konrad Piasecki

l0vApR8m_400x400
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0