Konstanty Radziwiłł

Radziwiłł
Prawda - 5
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0