Kornel Morawiecki

Kornel_Morawiecki_portrait_2010
Prawda - 3
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 2