Krystian Jarubas

349px-krystian_jarubas_sejm_2016
Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0