Krzysztof Bosak

Prawda - 8
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1