Krzysztof Bosak

Prawda - 9
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1