Krzysztof Jurgiel

Krzysztof_Jurgiel_2015_03
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0