Krzysztof Kurek

firm_129732_6c94b8_big
Prawda - 1
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0