Krzysztof Michałkiewicz

minister_krzysztof_michalkiewicz
Prawda - 0
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0