Krzysztof Sitarski

Prawda - 1
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0