Krzysztof Ziemiec

uid_003df000fca0283121e4f63ad3f788c01314173415784_width_700_play_0_pos_3_gs_0
Prawda - 0
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0