Leszek Balcerowicz

Prawda - 7
Fałsz - 4
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0