Leszek Balcerowicz

leszek balcerowicz
Prawda - 7
Fałsz - 4
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0