Leszek Balcerowicz

leszek balcerowicz
Prawda - 6
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0