Leszek Miller

Prawda - 33
Fałsz - 4
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 1