Leszek Miller

miller
Prawda - 30
Fałsz - 4
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 1