Ludomir Handzel

handzel
Prawda - 5
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0