Ludwik Dorn

Prawda - 7
Fałsz - 3
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0