Łukasz Gibała

Prawda - 34
Fałsz - 15
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 7