Łukasz Gibała

Prawda - 30
Fałsz - 14
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 5