Łukasz Gibała

gibała
Prawda - 30
Fałsz - 14
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 4