Łukasz Schreiber

Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0