Łukasz Szewczyk

szewczykknp
Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0