Maciej Kopeć

Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej