Maciej Woźniak

maciej-wozniak
Prawda - 3
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0