Małgorzata Kidawa-Błońska

Małgorzata Kidawa-Błońska
Prawda - 4
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0