Małgorzata Kidawa-Błońska

Małgorzata Kidawa-Błońska
Prawda - 3
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0