Małgorzata Kidawa-Błońska

Prawda - 4
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0