Małgorzata Kidawa-Błońska

Małgorzata Kidawa-Błońska
Prawda - 3
Fałsz - 3
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0