Małgorzata Sadurska

Ma³gorzata Sadurska
Prawda - 6
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0