Małgorzata Sadurska

Prawda - 6
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0