Małgorzata Wassermann

Prawda - 10
Fałsz - 3
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 2