Małgorzata Wassermann

wassermann
Prawda - 5
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0