Małgorzata Wassermann

Prawda - 6
Fałsz - 3
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1