Marcin Kierwiński

Prawda - 1
Fałsz - 4
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1