Marcin Święcicki

Prawda - 8
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0