Marcin Święcicki

Prawda - 9
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0