Marcin Święcicki

160px-Marcin_Swiecicki
Prawda - 6
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0