Marcin Święcicki

160px-Marcin_Swiecicki
Prawda - 8
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0