Marek Jakubiak

Prawda - 1
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons/modified