Marek Jakubiak

Prawda - 4
Fałsz - 3
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1

Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons/modified