Marek Jurek

zpfdyfif
Prawda - 2
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0