Marek Jurek

zpfdyfif
Prawda - 0
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0