Marek Lasota

Lasota
Prawda - 6
Fałsz - 5
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1