Marek Migalski

Prawda - 8
Fałsz - 3
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0