Marek Sawicki

sawicki
Prawda - 16
Fałsz - 7
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1