Marek Sawicki

sawicki
Prawda - 15
Fałsz - 5
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1