Marek Sawicki

Prawda - 17
Fałsz - 7
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 1