Marek Sawicki

Prawda - 17
Fałsz - 7
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1