Marek Wójcik

Prawda - 3
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0