Maria Wasiak

zdj?cia biznesowe i fotografia korporacyjna
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0