Marian Kowalski

Prawda - 2
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0