Mariusz Kamiński

JRKRUK_20130519_MARIUSZ_KAMINSKI_PINCZOW_IMG_6276
Prawda - 2
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0