Marta Lempart

Prawda - 2
Fałsz - 5
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0